بایگانی برچسب: s

بیگانگانی در میان ما (بخش اول)

باید پذیرفت که دنیای ما، جهان شگفتی هاست. هر چقدر هم از تماشای دیدنی‌های زیبای آن حیرت زده شوید، باز هم جایی برای غافلگیر شدن وجود دارد. هر لحظه ممکن است به قلمرویی جدید پا گذارده و با مخلوقاتی زیبا و تماشایی مواجه شوید. موجوداتی که شاید حتی در نگاه اول، بیگانه به نظر برسند.

گاهی تنها کافی است کمی عمیق‌تر به جهان پیرامون خود نگاه کنیم تا شاهد تصاویری شگفت‌انگیز ادامه مطلب ...