بایگانی برچسب: s

مدیریت فرآیند کسب و کار پویا

 در فناوری مدیریت فرآیند کسب‌وکار، یک فرآیند کسب‌وکار در قالب مجموعه‌ای از مراحل ساختاریافته و قابل تکرار تعریف می‌گردد.   بهطور مثال، فرض کنید پردازش یک گزارش هزینه در ۵ مرحله معین انجام می‌گیرد:        -کارمند یک فرم درخواست هزینه را کامل می‌کند،        -یک مدیر آن را تأیید می‌کند،        -یک مدیر ارشد آن را تأیید می‌کند،        -درخواست به منظور صدور چک به “امور پرداخت” ارسال می‌گردد و        -چک برای کارمند ارسال می‌شود. با وجود این‌که احتمال و امکان تغییرات (در فرآیند) وجود دارد، تعداد و نوع مسیرهای ممکن برای انجام یک فرآیند، هم‌چنان قابل تعریف هستند. به عنوان مثال یک فرآیند محاسبه‌ هزینه ممکن است مسیرها و مراحل مختلفی را براساس میزان کل هزینه یا بخش کارمندان طی کند. مدیریت فرآیند کسب‌وکار پویا به منظور مقابله با شرایطی پدید آمده که در آن‌ها وجود استثنائات بیش از حد، مانع مستندسازی تمام مسیرهایی که یک فرآیند ممکن است طی نماید، می‌شود. در این‌گونه موارد، فردی که مسئولیت انجام کار (وظیفه) جاری را دارد باید به صورت لحظه‌ای (on-the-spot) برای تعیین مسیر فرآیند تصمیم‌گیری کند. سیستم‌های مدیریت کسب‌وکار در شرایطی که بخش مشخصی از کار نیازمند تغییر است، اجازه اضافه کردن “مرحله” به فرآیند را به کاربر یا مدیر می‌دهد. این‌گونه موارد (تغییرات) معمولاً در فرآیندهایی مشاهده می‌شود که برای تأمین داده ورودی، تأییدها، نظرات، تجدیدنظرها و یا تصمیمات اجرایی لحظه‌ای نیازمند گروه وسیعی از افراد هستند. به عنوان مثال می‌توان به فرآیندهای مرتبط با قانون و یا “مدیریت موردی بیمه” (Insurance Case Management) اشاره کرد. منبع: ایتنا