بایگانی برچسب: s

با جعبه موسیقی منظومه شمسی آشنا شوید

اخیرا طراحی به نام لیوک توییمَن جعبه‌ی موسیقی منظومه شمسی با نام SolarBeat را شبیه‌سازی و طراحی کرده است. در این سیستم شبیه‌سازی شده هر سیاره تُن صدای مخصوص خود را تولید می‌کند.

لیوک توییمَن طراحی است که جعبه موسیقی منظومه شمسی را طراحی کرده است. در این سیستم سیاره‌ها به شکل نقطه‌ موزیکال بوده و تُن صدای مخصوص به خود را تولید می‌کنند. جعبه موسیقی جدید، SolarBeat ادامه مطلب ...