بایگانی برچسب: s

جی‌پی‌اس‌ها نشان می دهد که نصف النهار مبدا کج است !

یافته‌های جدید دانشمندان با استفاده از سامانه موقعیت‌یاب جهانی یا جی‌پی‌اس (GPS) نشان می‌دهد که نقطه مبدا در جهت‌یابی روی کره زمین یا همان نصفالنهار مبدا ، کج است!

این تحقیقات نشان می‌دهد که در تعیین این نصف‌النهار اشتباه صورت گرفته و جی‌پی‌اس‌ها مشخص کرده‌اند که این محور ۱۰۲ متر به طرف شرق متمایل است.

نصف‌النهار مبدا که محققان طبیعت آن را در سال ادامه مطلب ...