بایگانی برچسب: s

۱۳ مورد از گرم ترین مناطق زمین

از آن‌جا که سالانه دمای مناطق جهان تغییر می‌کند نمی‌توان نام گرم‌ترین منطقه‌ی روی زمین را فقط به یک منطقه اختصاص داد. مکان‌های بسیار داغی روی زمین وجود دارد که دمای  بعضی از آنها کشنده است، طوری که برای پختن تخم مرغ، نیازی به آتش نداریم. شاید کمی عجیب به نظر آید ولی حقیقت دارد. در بعضی از این مکان‌ها حتی میکروارگانیسم‌هایی مانند باکتری نیز قادر به ادامه مطلب ...