بایگانی برچسب: s

چرا ۸ ساعت کار مداوم بازدهی ندارد؟

زمان‌بندی‌های مرسومی که در دوره‌ی حال وجود دارد، به دلیل توجهی است که گذشتگان ما بر کمیت و میزان کار داشته‌اند. حال آن‌که امروزه نگاه کیفیت‌نگر روی کار آمده است تا میزان کارآیی و بازدهی افراد را افزایش دهد. در ادامه با ما همراه باشید.

کار هشت ساعته‌ی مداوم یک رویکرد کاری منسوخ و بی‌ثمر است که همچنان وجود دارد. از این‌رو اگر می‌خواهید در کار خود به بازدهی ادامه مطلب ...