بایگانی برچسب: s

آیین های کهن چهارشنبه سوری دوست داشتنی

اگرچه انجام آیین چهارشنبه سوری امروزه شکلی عجیب و غریب به خود گرفته که برازنده این آیین زیبای کهن نیست، ولی تا روزگار نه چندان دور پیش، آیین‌های زیبایی به فراخور این شب برپا می‌شده است. اگرچه امروز هم می توان ردپای این آیین‌ها را در برخی از مناطق ایران مشاهده کرد، با این حال سخن از آیین‌هایی که هر روز کمرنگ‌تر می‌شوند و ضرورت احیای آنها برای مقابله با شکل نازیبای جدید و بی‌هویت امروزی آن، نیازی است که بیش از پیش احساس می‌شود.

در این مقاله تلاش ما این است که آیین‌های زیبایی که امروزه بسیار کمرنگ شده‌اند را بازگو کنیم. مجبوریم بارها و بارها از این آیین‌های زیبا بگوییم تا شاید برای احیای دوباره آیین‌های چهارشنبه سوری به خود آییم و این شب زیبا را همان‌طور که باید و شایسته آن است جشن بگیریم.

 «سوری» از نظر معنا و مفهوم با سرخی و گرما هم معنی است. بنابراین واژه «چهارشنبه سوری» را ادامه مطلب ...