بایگانی برچسب: s

ساخت «قرص ورزش» در آستانه تحقق

محققان می‌گویند در مراحل اولیه ساخت قرصی هستند که بتواند اثرات مشابه فعالیت ورزشی را بر روی بدن انسان داشته باشد.

  محققان دانشگاه‌های سیدنی در استرالیا و دانشگاه کپنهاگ در دانمارک به تازگی موفق به ایجاد طرحی از واکنش مولکولهای عضلات انسان شدهاند. این واکنشها زمانی اتفاق میافتند که انسان در حال انجام تمرینات ورزشی است. ایجاد چنین طرحی میتواند در آینده منجر به ساخت دارویی شود که به عنوان شبیهساز انجام تمرینات ورزشی برای انسان عمل می کند.

مصرف این دارو تاثیراتی ادامه مطلب ...