بایگانی برچسب: s

خیز همراه اول و ایرانسل به سوی نسل سوم و چهارم

در شرایطی که زندگی در قرن ۲۱ به اینترنت و کاربردهای بی‌شمار آن گره خورده است و دنیا با سرعت به سمت پیشرفت در زمینه‌ی گسترش بسترهای ارتباطی کاربران قدم بر می‌دارد، کشور عزیزمان ایران تا حد زیادی از این قافله دور مانده است. با این حال شنیده‌ها حاکی از خبرهایی خوش و امیدوارکننده در زمینه‌ی حرکت اولین اپراتور ایران به سمت نسل سوم و چهارم شبکه‌ی ارتباطات دارد.

ادامه مطلب ...