بایگانی برچسب: s

بیگانگانی در میان ما (بخش دوم)

آنها نیز جزئی از ساکنان این کره هستند. ساکنانی زیبا، مرموز و شگفت انگیز که در نگاه اول شما را به شَک می‌اندازند. اینکه آیا واقعاً  مخلوقاتی زمینی‌اند یا نه، بیگانگانی هستند که از قلمروهایی ناشناخته پا به سیاره‌ی ما گذارده‌اند.

در بخش ادامه مطلب ...