بایگانی برچسب: s

مغز افراد دارای دید مثبت در زندگی متفاوت‌تر عمل می‌کند

زندگی مثبت می‌تواند بخش ویژه‌ای از ارتباطات مغز را فعال کند.

در تحقیقی که توسط محققان دانشگاه آکسفورد انجام شد، آن‌ها دریافتند که مسیرهای مغزی فعال در افراد دارای سبک زندگی خلاقانه و مثبت نسبت به افرادی که دارای دید منفی به زندگی هستند، تفاوت‌های معناداری دارند.

محققان مشاهده کردند که در مغز هر کدام از افراد تحت مطالعه، نقشه بیش از ۲۰۰ منطقه عملکردی مغز تفاوت معناداری وجود دارد و سپس به بررسی ارتباطات این نواحی با یکدیگر پرداختند.

ادامه مطلب ...