بایگانی برچسب: s

بزرگ ترین عدد اول کشف شد

GIMPS یا Great Internet Mersenne Prime Search بزرگ‌ترین عدد اول شناخته شده را اعلام کرد که مانند تمامی اعداد اول تنها بر یک و خودش بخش‌پذیر است. این رکوردشکنی به وسیله عدد اول عظیم ۲۲ میلیون رقمی اتفاق افتاد و ۵ میلیون از رکورد قبلی که آن هم متعلق به GIMPS بود و در ژانویه ۲۰۱۳ کشف شده بود، طولانی‌تر است.

رقم قبلی ۱۷ میلیون رقم بود، اما حال ۵ میلیون رقم به رکورد ادامه مطلب ...