بایگانی برچسب: s

با توقف حیات دیگر پیر نخواهید شد!

دانشمندان این آزمایش را در سال ۲۰۰۰ بر روی خوک‌ها انجام دادند و ۹۰ درصد خوک‌ها در این آزمایش پس از آنکه بطور کامل قلب‌شان از کار ایستاد، با وقفه‌ای کوتاه دوباره به کار افتاد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ دانشمندان بالاخره قرار است بزودی آزمایشات جنجالی “تعلیق زندگی” بشر را انجام دهند، واژه تعلیق زندگی به معنای توقف حیات انسان برای مدتی کوتاه و سپس زنده شدن دوباره است.
دانشمندان به دنبال آن هستند تا چنین روشی را بر روی انسان پیاده کنند یعنی آدم را برای درمان خاموش کنند و سپس دوباره روشن کنند.
ادامه مطلب ...