بایگانی برچسب: s

عینک‌هایی با نمایش زیرنویس برای دیدن تئاتر

جشنواره تئاتر اوینیون در فرانسه امسال در دو بخش برگزار شد: یک بخش رسمی همیشگی که امسال ۶۹امین دوره آن برگزار‌ می‌شد و دیگری بخش تئاترهای خیابانی و کوچک با بیش از ۱۳۰۰ نمایش‌.

اما ویژگی جشنواره امسال ارائه عینک‌هایی خاص برای اولین بار در جهان بود.

در «کاخ پاپها» در اوینیون عینک‌هایی ارائه‌ می‌شدند که به مخاطبان اجازه‌ می‌دادند یک نمایش زنده را به شکلی ادامه مطلب ...