بایگانی برچسب: s

جایگاه نامطلوب ایران در زمینه کاربری ICT

مدیرعامل گروه شرکت‌های شاتل از قرار گرفتن ایران در رتبه نامطلوب یکصد و شانزدهم دنیا در زمینه شاخص استفاده و کاربری ICT خبر داد. این در حالی است که رتبه ایران در دیگر شاخص‌ها کمی بهتر است ولی در میان کشورهای در حال توسعه و گمنام دنیا قرار دارد.

به گفته احمد نخجوانی مدیرعامل شرکت شاتل، برای محاسبه شاخص توسعه ICT که به IDI معروف است، سه معیار دسترسی، کاربری یا استفاده ادامه مطلب ...