فیلم های آموزشی زمین شناسی

۱) شرایط مرزی پوسته های زمین

This Video lecture by Dr. Robert Butler on the four basic types of plate tectonic boundaries

دانلود

۲) شرایط صفحات زمین و تغییرات پوسته های اقیانوسی و قاره ای

Describes the brittle vs. ductile character of the layers of the earth using a Big Hunk candy bar.

دانلود

۳) ساختار داخلی زمین

Earth’s internal structure- Prof. Gane Hergt, University of Melbourne

دانلود

پروژه درس زمین شناسی مهندسی

دانشجویان عزیزی که موضوع پروژه خود را انتخاب نموده اند در بخش نظرات عنوان پروژه و اسامی و زمان ارائه خود را اعلام دارند تا از هرگونه تشابه در پروژه خودداری گردد. در غیر اینصورت عواقب هرگونه تشابه بر عهده دانشجو خواهد بود./

پروژه درس مصالح ساختمانی

دانشجویان عزیزی که موضوع پروژه خود را انتخاب نموده اند در بخش نظرات عنوان پروژه و اسامی خود را اعلام دارند تا از هرگونه تشابه در پروژه خودداری گردد. در غیر اینصورت عواقب هرگونه تشابه بر عهده دانشجو خواهد بود.

کتاب های لازم برای درس برنامه نویسی

۱)  کتاب

An Engineer’s Guide to MATLAB

With Applications from Mechanical,Aerospace, Electrical, Civil, and
Biological Systems Engineering

دانلود

۲) کتاب

A Guide to MATLAB
for Beginners and Experienced Users

Cambridge University

دانلود

چند سایت برای آشنایی با سازه های ماکارونی

ایران خرپا ، اولین و معتبرترین وب سایت سازه های ماکارونی در ایران (به پیشنهاد آقای مجتبی پورغلامعلی)

http://www.kharpa.ir

– انجمن علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

http://www.spbridge.aut.ac.ir