بایگانی برچسب: s

خمیازه کشیدن به چه علتی رخ می دهد؟

بر اساس یک نظریه، خمیازه کشیدن مسری است. آخرین نظریههای فیزیولوژیستها در رابطه با خمیازه  کشیدن، از مسری بودن خمیازه حکایت میکند.

بر این اساس، خمیازه کشیدن یک عمل بدوی است که در سیر تکامل انسان جا مانده است.

یک پروفسور در دانشگاه مریلند آمریکا کشف کرده، خنده و خمیازه به گونهای غیرعادی قابل سرایت هستند، به طوری که تنها مطالعه درباره خمیازه کافی است تا شما نیز تمایل به آن پیدا کنید.

ادامه مطلب ...