درباره‌‌ی دکتر محمد اقدسی

بسمه تعالی

my Picture_014

 

دکتر محمد اقدسی پس از اخذ دکتری از دانشگاه تسوکوبا ی ژاپن در سال ۱۳۶۷ فعالیت خود را به عنوان هیأت علمی در دانشگاه تربیت مدرس شروع کردند.   تحقیقات ایشان در دوره دکتری در حوزه تو.لید به موقع  بوده است . ایشان  برای اولین بار  روش های محاسبه تعداد کانبان ها  را در تولید به موقع با استفاده از مدل ترکیبی ( تحلیلی و شبیه سازی ) انجام دادند و به دنبال آن سایر آنالیز ها و مجسابات کمی مورد نیاز این سیستم را کامل کردند. نتیجه این تحقیقات در کتاب Toyota Production System در سال ۱۹۹۵ به چاپ رسید. این کتاب اولین کتاب مرجع در زمینه تولید به موقع و سیستم کان بان است  که اولین بار شرکت تویوتا موتورز ابداع و بکار بست.

ایشان  از سال ۶۷ تا سال ۷۵در دانشگاه تربیت مدرس و سایر دانشگاههای صنعتی تهران  درس‌های ،  شبیه سازی کامپیوتری، برنامه سازی تولید پیشرفته ، مدیریت تولید و تولید به‌موقع  را تدریس کرده اند. سپس زمینه های تدریس ایسان به موضوعات مرتبط با بهره وری و کیفیت  توسعه داده شد و مدرس درسهای بهره‌وری و مدیریت کیفیت، روش تحقیق، روش‌های کیفی تحقیق، بوده اند. و بلاخره در حال حاضر درسهای ذیل را در دانشگاه تربیت مدرس ارایه می دهند

 • مدیریت تغییر و مهندسی مجدد فرآیند‌ها
 • مدیریت کیفیت و بهره‌وری
 • مهندسی و طراحی سازمان

مهمترین طرح‌های پژوهشی  مصوب که با مدیریت و یا مشارکت ایشان برای صنعت انجام شده است به شرح ذیل است

 • شبیه سازی کارخانه نورد فولاد مبارکه
 • شبیه سازی کارخانه ریخته‌گری فولاد مبارکه
 • بررسی آلترناتیر‌های سرمایه‌گذاری در آزاد‌راه قزوین- زنجان
 • مهندسی مجدد فرآیند‌های وزارت خارجه
 • مهندسی مجدد فرآیند‌های وزارت کار

 

دکتر اقدسی به عنوان مححق در پروژه منطقه ای سازمان بهره وری آسیایی (APO ) شرکت داشته اند و بورس  مرکز بهره وری ژاپن  از طریق APO  در سال  ۱۳۷۰  به ایشان اهدا شد. پس از آن به عنوان عضو تیم تحقیق در برنامه ریزی  استراتژیک سازمانAPO فعالیت داشته اند

ایشان در زمینه های تولید به موقع ، مدیریت جامع کیفیت راهنمایی ، بهره وری ، مدیریت تغییر، زنجیره تامین  راهنمایی۶ رساله دکتری  و بیش از ۴۰ رساله کارشناسی ارشدرا  به پایان رسانیده اند و  فارغ التحصیلان دکتری در حال حاضر به عنوان هیات علمی  در دانشگاههای مشغول به تدریس و تحقیق هستند.

در حال حاضر زمینه تحقیقاتی ایشان در سه حوزه اصلی ذیل متمرکز است.

 1. مهندسی مجدد فرایند ها با نگاه تکنولوژی  اطلاعات: در این حوزه ۱ دانشجوی دکتری و ۴ دانشجوی کارشناسی ارشد در زمینه های ذیل مشغلول پژوهش هستند
 • سیستم های ERP و SAP
 • قاعده های کسب و کار ( Business Process Rules)
 • سیستم های مدیریت فرایند های کسب و کار (BPM) و SOA
 • مدل های بهبود فرایند های کسب و کار در لایه های عملیات، فرایند ها و معماری
 1.  مدیریت کیفیت و دانایی: در این حوزه ۲ دانشجوی دکتری و ۳ دانشجوی کارشناسی ارشد در زمینه های ذیل مشغلول پژوهش هستند
 • مدل های خلق دانایی
 • خلق دانایی و فرایند های کیفی
 • نقش IT در فرایند های مدیریت کیفیت
 1. طراحی و مهندسی سازمان: در این حوزه ۱ دانشجوی دکتری و ۴ دانشجوی کارشناسی ارشد در زمینه های  ذیل مشغلول پژوهش هستند
 • نقش مدیریت کیفیت در طراحی یکپارچه سازمان
 • نارساییها و عیوب فرایند های کسب و کار
 • مدل های محاسبه و ارتقای بهره وری